Bestuur    
 

Voorzitter: Dus Fabius

Penningmeester: Hetti Willemse

Secretaris: Nienke Meeter

Visie

Dansers/makers

Bestuur

Raad van Advies

Medewerkers

ANBI

 
  Dus Fabius (1946)    
 

Voorzitter in het bestuur van Danstheater VOS sinds 11 juni 2008.

Dus werkt als Adviseur Sociale Vraagstukken bij de Gemeente Amsterdam. Hij heeft diverse bestuurslidmaatschappen (gehad). Dus wordt geïnspireerd door jonge mensen, die zich professioneel ontplooien en hun eigen weg in het leven en de maatschappij zoeken.

Stichting Danstheater VOS is een initiatief waar creativiteit en zakelijkheid samenkomen. Daar zet Dus zijn kennis en ervaring graag voor in.

 

 

   
  Hetti Willemse (1954)    
 

Penningmeester in bestuur van Danstheater VOS sinds 18 januari 2012

Hetti Willemse is directeur/eigenaar van Publicarea, adviesbureau voor het  publiek domein, met als speerpunten samenwerkingsprojecten in zorg, welzijn, onderwijs, openbare ruimte en leefbaarheid. Hetti was lid van de gemeenteraad van Amsterdam Amsterdam. Ook heeft zij beleid- en directiefuncties vervult in de gezondheidszorg.

Hetti schrijft met regelmaat opiniërende artikelen en boeken, waaronder de ‘zorgtrilogie’ Thuis Wezen, Thuis Voelen en Thuis Zijn. Ze geeft recensies en tips voor thuis voelen in de ouderenzorg op www.Zorgvisite.nl.
Hetti combineert een warm hart voor maatschappelijke activiteiten met een passie voor ondernemen. Zij is altijd op zoek naar mogelijkheden voor natuurlijke ontmoetingen om zo het onderling contact te bevorderen.

Danstheater Vos is een dansontmoeting, niet alleen tussen jong en oud, maar ook voor en in de geest van vaak kwetsbare ouderen. Hen dat plezier aanreiken is haar drijfveer om als penningmeester in het bestuur van Danstheater Vos deel te nemen.

  

   
  Nienke Meeter (1948)    
 
Secretaris in bestuur van Danstheater VOS sinds 18 januari 2012

Nienke Meeter heeft bij de Academie voor Expressie en later bij Theaterwetenschap op de UvA studenten begeleid bij het maken van theater.  Nienke is blij dat ze haar eigen ervaringen kan gebruiken om het werk van Danstheater VOS, waar mogelijk, te vergemakkelijken.
 

 

   
  Archief    
 
Over VOS